Programma

Wanneer: donderdag 24 september 2020
Waar: Antropia, Driebergen

Presentatie onderzoek knelpunten Omgevingswet door Jasper de Jong, onderzoeker economie en ruimte bij I&O Research. Wat ervaren gemeenteambtenaren als de belangrijkste resterende obstakels? Heleen Groot, programmadirecteur Aan de slag met de Omgevingswet, reageert op de bevindingen uit het onderzoek.

Hoe leer je als gemeentelijke organisatie te werken in de geest van de Omgevingswet? Is dit een kwestie van goed verandermanagement? Of gaat het vooral om het participeren in de verandertrajectcompetitie tussen de vele veranderingen die in gemeenten gaande zijn?

Omgevingswet aangrijpen voor groene gebiedsontwikkeling

De klimaatverandering leidt tot meer hoosbuien en hete zomers. De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Gebiedsontwikkeling biedt een kans het tij te keren via groene oplossingen voor waterberging en hittestressreductie. Landschapsarchitect Frank Vonk van gebiedsontwikkelaar AM vertelt in deze workshop over deze werkwijze en het toetsingsinstrument dat in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en andere convenantpartners tot stand is gekomen. Met dank aan de ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.

Goed aangesloten op het Digitale Stelsel Omgevingswet

Voor dertig gemeenten wist Centric reeds de aansluiting te maken met de landelijke voorziening van het  Digitale Stelsel Omgevingswet. Hoe verloopt het proces van aansluiten precies, wat komt er verder kijken bij een succesvolle implementatie van Omgevingswetsoftware en waar loop je als gemeente zoal tegenaan? In deze deelsessie deelt een van de dertig betrokken gemeenten haar ervaringen (Sonja Zeeman/Gemeente Heerenveen), ondersteund door Eelco Pet van Centric.

‘Milieu-uitdagingen in het omgevingsplan’

Bij het stellen van regels in het omgevingsplan moeten de doelen van de Omgevingswet in acht worden genomen. Hierbij dien je rekening te houden met verschillende milieuvraagstukken. Zodoende is in het omgevingsplan een verregaande integratie vereist tussen ruimtelijke ordening en milieu. Hetgeen enorme uitdagingen met zich meebrengt. In deze sessie gaat Rachid Benhadi hierop in.  

Geiske Bouma (TNO) begeleidde een kennis- en leertraject onder een dertigtal gemeenten. Ze vertelt over de uitkomsten en zal specifiek ingaan op de toepassing ervan in acht pilotgemeenten. Daarbij komt onder andere aan bod: lessen over samenwerking, de interactie tussen de instrumenten van de Omgevingswet en de energietransitie en de wijze waarop de kerninstrumenten uit de Omgevingswet ingezet kunnen worden in omgevingsvisie, programma en omgevingsplan.

Samen aan het stuur bij de Omgevingswet

In samenwerking met Werkorganisatie Duivenvoorde, gemeente Wassenaar en gemeente Voorschoten neemt Ingrid Kersten van BMC u mee in het vraagstuk Omgevingswet en de impact op de eigen gemeente en organisatie. De instrumenten van de Omgevingswet gaan over het sturen op de fysieke leefomgeving en de vertaalslag ervan is dat we dingen anders gaan organiseren. Vanuit de 'keten' van verandering gaat de groep aan de slag om deze impact nog scherper te benoemen en ervaren. Na de workshop heeft u beter zicht op en inzicht in de veranderopgave voor de Omgevingswet op uw eigen werk en dat van anderen.

Omgevingswet aangrijpen voor groene gebiedsontwikkeling

De klimaatverandering leidt tot meer hoosbuien en hete zomers. De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Gebiedsontwikkeling biedt een kans het tij te keren via groene oplossingen voor waterberging en hittestressreductie. Landschapsarchitect Frank Vonk van gebiedsontwikkelaar AM vertelt in deze workshop over deze werkwijze en het toetsingsinstrument dat in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en andere convenantpartners tot stand is gekomen. Met dank aan de ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.

Goed aangesloten op het Digitale Stelsel Omgevingswet

Voor dertig gemeenten wist Centric reeds de aansluiting te maken met de landelijke voorziening van het  Digitale Stelsel Omgevingswet. Hoe verloopt het proces van aansluiten precies, wat komt er verder kijken bij een succesvolle implementatie van Omgevingswetsoftware en waar loop je als gemeente zoal tegenaan? In deze deelsessie deelt een van de dertig betrokken gemeenten haar ervaringen (Sonja Zeeman/Gemeente Heerenveen), ondersteund door Eelco Pet van Centric.

Weg met de schotten tussen fysiek en sociaal domein

Het beschermen van gezondheid krijgt in de Omgevingswet een prominente plaats. De rijksnota Gezondheid Breed op de Agenda bevat als ambitie dat gezondheidsbevordering per 2024 onderdeel is van het beleid voor de fysieke leefomgeving. Datzelfde jaar moeten sociaal en fysiek domein samenwerken en de schotten tussen beide domeinen verdwijnen. Het ruimtelijk domein kan ook wat leren van het sociaal domein: dat heeft al 3 decentralisaties achter de rug en ondervindt de effecten van open normen. In deze workshop gaat Trees van der Schoot daarop in. Zij werkt mee aan de implementatie van de Omgevingswet bij verschillende gemeenten, geeft er geregeld presentaties en cursussen over en is auteur van verschillende boeken over de Omgevingswet.

Samen aan het stuur bij de Omgevingswet

In samenwerking met Werkorganisatie Duivenvoorde, gemeente Wassenaar en gemeente Voorschoten neemt Ingrid Kersten van BMC u mee in het vraagstuk Omgevingswet en de impact op de eigen gemeente en organisatie. De instrumenten van de Omgevingswet gaan over het sturen op de fysieke leefomgeving en de vertaalslag ervan is dat we dingen anders gaan organiseren. Vanuit de 'keten' van verandering gaat de groep aan de slag om deze impact nog scherper te benoemen en ervaren. Na de workshop heeft u beter zicht op en inzicht in de veranderopgave voor de Omgevingswet op uw eigen werk en dat van anderen.

‘Duurzaamheid in het omgevingsplan’

De urgentie tot verduurzaming wordt steeds groter. Zeker nu de gevolgen van klimaatverandering en bijbehorende problematiek, zoals hittestress en extreme regenbuien, vaker voorbijkomen. In de nieuwe Omgevingswet is duurzaamheid ook specifiek als doelstelling genoemd. De stap naar het verwerken van duurzaamheid in het omgevingsplan is dan snel gemaakt. Maar hoe kun je dit nou het best doen? En welke afwegingen moeten worden gemaakt? Hier zal Jan van Vulpen in deze sessie verder op ingaan.  

Afsluiting met drie deelnemers over hun belangrijkste leerervaringen in de foyer. Aansluitend een netwerkborrel.


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met de volgende partners: