De route naar de nieuwe invoeringsdatum

Cathelijn Peters, programmadirecteur Aan de slag met de Omgevingswet, vertelt over de route naar de nieuwe invoeringsdatum. Hoe kunnen gemeenten zich daar organisatiegewijs het beste op prepareren? Wat zijn de laatste ontwikkelingen bij de oplevering van het digitale stelsel?  Hoe kunnen gemeenten, vooruitlopend op de nieuwe wet, er op steeds grotere schaal mee oefenen?