Interviews met twee wethouders

Over de belangrijkste kwesties aangaande de Omgevingswet waar zij nu nog mee zitten.