Hoe kan de Omgevingswet de lokale energietransitie versnellen?

Geiske Bouma (TNO) begeleidde een kennis- en leertraject onder een dertigtal gemeenten. Ze vertelt over de uitkomsten en zal specifiek ingaan op de toepassing ervan in acht pilotgemeenten. Daarbij komt onder andere aan bod: lessen over samenwerking, de interactie tussen de instrumenten van de Omgevingswet en de energietransitie en de wijze waarop de kerninstrumenten uit de Omgevingswet ingezet kunnen worden in omgevingsvisie, programma en omgevingsplan.