Presentatie onderzoek knelpunten Omgevingswet door I&O Research

Presentatie onderzoek knelpunten Omgevingswet door Jasper de Jong, onderzoeker economie en ruimte bij I&O Research. Wat ervaren gemeenteambtenaren als de belangrijkste resterende obstakels? Heleen Groot, programmadirecteur Aan de slag met de Omgevingswet, reageert op de bevindingen uit het onderzoek.