Deelsessies i.s.m. gemeenten – ronde 3

Sociale effecten meewegen bij planvorming

Steeds meer gemeenten willen ook de sociale effecten meenemen in hun plan- en besluitvorming. Het sluit ook helemaal aan bij de Omgevingswet waarbij gemeenten en provincies breed en integraal naar de omgeving kijken. De Commissie voor de milieueffectrapportage publiceerde dit voorjaar een handreiking voor gemeenten om effecten als sociale cohesie en veiligheid integraal mee te nemen in hun milieueffectrapportage. Hoe doe je dat in de praktijk? Geert Draaijers, senior werkgroepsecretaris bij de Commissie m.e.r., vertelt er alles over in deze workshop.

Leer de hele gemeente van de Omgevingswet profiteren

De Omgevingswet is in veel gemeenten vooral nog een feestje van het fysieke domein. Hoe betrek je er ook andere afdelingen bij om de voordelen van de wet ten volle te benutten? Trees van der Schoot volgt als columniste van Binnenlands Bestuur de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en traint al jaren gemeenten om de kansen van de wet beter te grijpen.

Omgevingsscan verbindt fysiek en sociaal beleid

De Brabantse omgevingsscan combineert ruimtelijke data met cijfers over de beleving van burgers. Dat levert nuttige nieuwe handvatten op voor het fysiek en sociaal beleid van gemeenten. In een workshop vertellen de GGD Brabant en de gemeente Tilburg hoe de Brabantse omgevingsscan tot stand kwam en hoe je er als gemeente je voordeel mee kunt doen.

Met het omgevingsplan de energietransitie versnellen

Sommige gemeenten zetten zich al in om met het omgevingsplan de energietransitie te versnellen. Hoe doe je dat? En hoe verhoudt dat zich tot de regionale energiestrategie? De gemeente Amersfoort vertelt in De Werelt over kansen en barrières.