Ingrid Kersten

Ingrid Kersten is senior adviseur bij BMC. Naast diverse adviestrajecten voor gemeenten, GGD, Omgevingsdienst of Provincie werkt zij als verandermanager of trainer aan de opgave Omgevingswet. Zij heeft tientallen gemeenten op het gebied van de Omgevingswet geadviseerd. Met voorbeelden uit haar adviespraktijk verrijkt zij de trainingen en workshops die zij verzorgt. Recent heeft zij bijgedragen aan de e-learning Omgevingswet van BMC die niet zozeer de juridische aspecten als wel de geest van de wet belicht.

LinkedIn