Beter omgaan met het omgevingsplan

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt door gemeenten al volop ge√ęxperimenteerd met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan. In deze workshop bespreekt Rachid Benhadi, advocaat bij Hekkelman, verschillende interessante omgevingsplannen uit de praktijk en de relevante jurisprudentie op dit vlak. Uit deze workshop neem je mee hoe gemeenten omgaan met het omgevingsplan en tegen welke discussies je in de praktijk kunt aanlopen.