Omgevingswet vraagt om efficiënte processen

De Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van werken. Er komen andere partijen aan te pas, andere verantwoordelijkheden, andere systemen, andere controles en risico’s. Hoe helpt procesmanagement bij met maken van een snelle en professionele start? Want je wilt als gemeente voldoen aan de rechtmatigheidsregels en tegelijkertijd flexibel genoeg zijn om die aan te passen als het niet in één keer perfect is.  Engage Process ontwikkelde een laagdrempelige, integrale aanpak van procesmanagement, die goed uitvoerbaar moet zijn en door medewerkers en teams gedragen wordt. Al bijna de helft van alle gemeenten maakt er gebruik van. In deze workshop wordt stil gestaan bij de toegevoegde waarde van procesmanagement in relatie tot de Omgevingswet. Enkele  gemeenten vertellen over hun ervaringen.