Sociale effecten meewegen bij planvorming

Steeds meer gemeenten willen ook de sociale effecten meenemen in hun plan- en besluitvorming. Het sluit ook helemaal aan bij de Omgevingswet waarbij gemeenten en provincies breed en integraal naar de omgeving kijken. De Commissie voor de milieueffectrapportage publiceerde dit voorjaar een handreiking voor gemeenten om effecten als sociale cohesie en veiligheid integraal mee te nemen in hun milieueffectrapportage. Hoe doe je dat in de praktijk? Geert Draaijers, senior werkgroepsecretaris bij de Commissie m.e.r., vertelt er alles over in deze workshop.